skip to Main Content

Bättre hälsa som senior

Alla behöver ibland vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp med olika behandlingar eller vård vid sjukdom. Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag att nationellt ansvara för folkhälsofrågor och har olika rekommendationer för att förebygga behov av sjukvård. I…

Read More

Vårda dina sinnen

Sverige har en ökande äldre befolkning och även om många är friska och aktiva kommer fler äldre att behöva söka vård i framtiden. Det är viktigt att pensionärer motionerar för att förebygga hälsoproblem men det är lika viktigt att vårda…

Read More

Sjukvård och hygien

För den som utbildar sig inom sjukvård är hygien en av de grundläggande kriterierna för hälsan. Att arbeta med människor som lider av hälsoproblem innebär en ständig kamp mot bakterier, virus, mögel, damm och så vidare. Det har dock inte…

Read More

Att gå en sjukvårdsutbildning

Sjukvården i Sverige är en stor arbetsgivare, och det är många som väljer att läsa någon typ av sjukvårdsutbildning för att kunna arbeta på till exempel sjukhus eller vårdcentral. Några av de yrkesgrupper som i Sverige arbetar inom hälso- och…

Read More
Back To Top