Bra sjukvård ger ett bättre liv

Alla blir vi mer eller mindre sjuka under våra liv. Att ha en trygg och bra vårdcentral eller sjukhus att vända sig till är A och O för att få rätt hjälp med allt som rör kroppen om vi får problem eller blir akut sjuka.

Det sägs att ett äpple om dagen håller doktorn borta från magen och även tänderna mår bra av den saftiga frukten. Tänderna behöver också vård ibland och även där kan skicklig personal på vårdcentraler och sjukhus hjälpa till.

Även om vi är sjuka vill vi gärna känna oss fräscha och det särskilt när vi är på väg att friskna till. Då kan en fin doft från Tom Ford vara det som stärker sinnet. Det blir en slags friskvård att känna en behaglig doft som passar oss och goda dofter har dessutom en stark positiv inverkan på oss.

Det finns många olika områden i sjukvården

Mycket klarar vi att ta hand om själva när vi känner oss krassliga. Vi kan exempelvis ta något receptfritt läkemedel mot smärta om vi får ont i huvudet eller känner oss snuviga av någon allergi.

Egenvården har ett stort värde för oss då vi kan hjälpa oss själva på ett smidigt sätt. Blir vi inte tillräckligt friska vänder vi oss till sjukvården.

Ordet sjukvård är ett begrepp som innefattar alla delar i vårdkedjan. Sjukvård utförs av utbildade undersköterskor, sköterskor, läkare och många väljer att specialisera sig inom olika områden. En del blir proffs på att ta prover som sedan analyseras i ett laboratorium för att få fram viktiga svar för patienten och dess tillstånd. Detta i syfte att kunna ge rätt behandling.

Inom exempelvis specialistområden för barn finns alla kategorier av vårdpersonal. Barnmorskor hjälper till vid födseln och specialistsköterskor plus specialistläkare om barnen blir sjuka. Dessa grupper av vårdpersonal ses och möts på sjukhus.

Distriktssköterskor är också specialistutbildade och har ett stort ansvar på exempelvis vårdcentraler och ute på fältet när de besöker patienter i hemmen.

Läkare kan vara allt från allmänpraktiserande och ha kunskap inom de flesta områden och jobbar oftast på vårdcentraler eller är privatpraktiserande. Allmänpraktiserande läkare kan också skicka remisser till specialister på sjukhus för att bättre hjälpa patienten. Alla områden i sjukvården har specialutbildad personal för bästa vård.

Akutsjukvård

Det finns sjukdomstillstånd och även olyckor som vi behöver och måste söka professionell hjälp för så snart som möjligt.

Det kan vara akuta saker som kräver omedelbar vård på plats och sedan på sjukhus. Vid en sådan situation behöver ambulanspersonal komma för att hjälpa till i inledningsfasen. Inom ambulanssjukvården jobbar enbart specialutbildad personal för att ta hand om just akuta situationer. Det kan handla om att rädda liv och därför finns det mycket utrustning i ambulansen som personalen kan jobba med innan sjukhusets akutmottagning är nådd.

Inom sjukhusets väggar och på vårdcentraler finns det en stor etik. Alla människor som behöver vård av olika slag är lika mycket värda. Det är lag på tystnadsplikt från personalen på olika enheter. Det är något som det hålls hårt på. Ingen som inte är inblandad i en patients vård ska kunna röja identiteten på personen utanför teamet som jobbar med denne.

Alla sjukvårdsutbildade behövs i vårdkedjan och är en mycket viktig del i samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *