Kirurgiska behandlingar

Det där med att bli opererad är inte alltid så roligt. Många operationer är akuta sådana som görs för att man ska kunna överleva. Andra operationer planeras för att man ska få ett lättare eller mindre smärtsamt liv. Men hur är det att bli opererad, hur ont gör det och vilka operationer förekommer?

Att bli opererad

Tillvägagångssättet inför en operation skiljer sig lite åt beroende på om operationen är planerad eller inte.

Inför en planerad operation får man duscha hemma med en speciell tvål två gånger. Då duschar man en gång kvällen innan operationen, och en gång på morgonen innan man åker till sjukhuset. Om man ska opereras väldigt tidigt kan man också få övernatta en natt innan operationen på sjukhus och då får man duscha där. Innan en planerad operation ska man också fasta om inte särskilda skäl föreligger. En stund innan operationen får man smärtstillande, man pratar med sina läkare och så åker man mot operationssalen.

Om det rör sig om en akut operation kan man opereras direkt. Då tas särskild hänsyn till att personen inte har fastat men i regel är faran med en kräkning under operationen mindre livshotande än den skada personen lider av.

Är operationer gratis?

I Sverige är sjukvård i stort sett gratis. Man betalar för besök hos läkaren, och för läkemedel man hämtar på apotek men för båda de här sakerna finns det så kallade högkostnadsskydd som gör att man inte behöver betala så stora summor. Man betalar också omkring 100 kronor per natt man är inlagd på sjukhus men i övrigt behöver man inte betala för en operation.

Det finns dock vissa undantag. Det ska finnas medicinska skäl till en operation, eller så ska operationen utföras som del av en behandling efter en olycka eller sjukdom. Skönhetsoperationer som bröstförstoringar är inte gratis och de utförs inte inom landstinget. En bröstförminskning som görs för att minska smärta eller implantat efter bröstcancer är dock en operation som görs inom landstinget och de är gratis. Överlag är det så att operationer som endast görs på grund av utseendemässiga skäl är sådana man får göra på skönhetskliniker och de får man då betala för. De ingår inte heller i högkostnadsskyddet.

Smärta vid en operation

Under en operation är man sövd eller så har man olika typer av bedövningar som gör att man inte känner smärta. Efter en operation kan man ha ont men då får man smärtstillande. Lite svag smärta kan dock i vissa fall vara bra. På så vis undviker man att överanstränga sig.

Mindre kirurgiska behandlingar

Det finns också små kirurgiska behandlingar som kan göras på till exempel vårdcentraler. Det rör sig då om borttagning av födelsemärken eller små knölar. Då görs den lilla operationen under lokalbedövning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *