Första hjälpen

Om något händer är det bra att kunna första hjälpen. Det finns mycket att komma ihåg, men även om man inte kan allt kan även små insatser göra mycket för en nödställd person.

Larma

Om det sker en olycka och du upplever att du inte kan hantera situationen eller om en person är allvarligt skadad bör SOS larmas så snart som möjligt. Tänk på att förklara situationen, vad som har hänt, var det har hänt och hur många som är skadade. På så sätt vet larmoperatören vilka resurser som behöver skickas. Om du kan, ha gärna kvar operatören i telefonen under tiden du hjälper den eller de skadade personerna så att du snabbt kan meddela om läget förändras.

Andning, blödning, chock

Det allra första du bör komma ihåg när det gäller första hjälpen är ABC som står för andning, blödning och chock. Se först till att personen andas. Om denne inte gör det, påbörja hjärt- lungräddning. Andas personen så se till att denne ligger i framstupa sidoläge och att tungan inte förhindrar andningen. Se efter om personen blöder. Är det en liten blödning kan den få vara, är det däremot en stor blödning eller en blödning som kommer stötvis ur kroppen bör den läggas om med något material och sedan bör du hålla tryck mot såret.

Att se om en person är chockad är inte fullt så enkelt. Personen kan vara skakig, blek eller inte förstå vad som hänt. Se till att en person i chock hålls i stillhet och att personen är varm tills ambulansen kommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *