När man inte har råd med sjukvård

Ibland kan det vara så att man drar sig för att söka vård. Det kan vara antingen sjukvård eller tandvård. Men egentligen har man inget att oroa sig för. Visst kan det vara jobbigt att inte kunna betala, men utan en bra hälsa kan man inte heller jobba in några pengar.

Sjukvård och skuldsanering

Om man har skuldsanering via Kronofogden har man rätt till vård. När det gäller planerad vård har man rätt att få behålla mer pengar så att man kan betala sina sjukvårdskostnader. Är det akut vård kan man i regel ansöka i efterskott om att få behålla mer pengar.

Sjukvård på faktura

I Sverige får man sjukvård på faktura om man behandlas inom landstinget. Det är med andra ord sällsynt att man betalar kontant direkt vid vårdtillfället. När det gäller tandvård är dock saken en annan, men även där man kan i vissa fall få betala på faktura.

Har man rätt till vård?

Ja, man har i Sverige rätt till vård även om man har skulder. Man har också rätt till tandvård men man kan inte räkna med att få gå till en privattandläkare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *