Sjukvård på vårdcentralen

Om man ska på en hälsokontroll eller om man känner sig lite krasslig är det i regel vårdcentralen man uppsöker. Man kan antingen ha en läkare som man brukar gå till, eller så är det olika läkare varje gång. Men vilken sjukvård kan man få på vårdcentralen?

Blodprover

På vårdcentralen kan man ta blodprover för att utesluta olika sjukdomar eller bara för att kolla så att allt ser bra ut. Man kan också ta drogtester där om man behöver ett sådant för till exempel ett arbete.

Psykologsamtal

Om man lider av olika psykiska besvär eller om man behöver någon att prata med finns det i regel psykologer och kuratorer på vårdcentralen som man kan få prata med. Det kan vara ett samtal eller flera sådana. Det finns i regel också möjlighet att få behandling genom till exempel kognitiv beteendeterapi. De här samtalen kostar lika mycket som ett vanligt läkarbesök.

Remisser

Det är också vanligt att man kan få remisser på vårdcentralen. Så är till exempel fallet om man behöver extra undersökningar, om man vill ha annan behandling eller om man har ett besvär som kräver utredning av hudspecialist eller liknande. Genom remissen får man snabbare vård.

Omläggning av sår samt suturtagning

På vårdcentralen får man också hjälp med omläggning av sår samt med tagning av suturer. Omläggningen kan behövas efter en operation som gjorts på ett sjukhus längre bort, eller om man har en större sårskada som behöver ses över och man inte kan lägga om den på egen hand.

Om man har fått ett sår sytt eller häftat med klamrar kan man också få hjälp att ta bort klamrar och tråd på vårdcentralen om man inte kan göra det på egen hand.