Bättre hälsa som senior

Alla behöver ibland vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp med olika behandlingar eller vård vid sjukdom. Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag att nationellt ansvara för folkhälsofrågor och har olika rekommendationer för att förebygga behov av sjukvård.

I takt med åldern kommer ofta vissa åldersrelaterade sjukdomar eller behov av hjälpmedel. Tänk på att du alltid har rätt till sjukvård även med sämre ekonomi. Seniordeal är en sida som samlar rabatter som riktar sig till seniorer och pensionärer. Bland annat finns det rabatter för hjälpmedel och artiklar som kan hjälpa till att bidra till bättre hälsa.

Att kunna röra sig minskar behov av vård

Som senior är det bra att röra sig i den utsträckning kroppens funktioner tillåter. Ibland kan det behövas stöd och hjälpmedel för att kunna röra sig lättare. Genom att använda Seniordeal går det att hitta produkter och hjälpmedel som är anpassade för seniorer till lägre priser. Att röra på sig frigör bland annat endorfiner som bidrar till bättre mående.

Att gå med stavar eller andra hjälpmedel gör det tryggare och säkrare att röra sig ute. Det finns även möjlighet att få medicinsk träning där program utformas utefter kroppens funktioner. Att hitta olika redskap för lättare styrketräning kan göra stor skillnad för hälsan och förebygga sjukdomar. Genom att träna en kombination av styrka och balans går det att bygga upp muskler och förebygga fallskador till viss del.

Om du är osäker på vilka rörelser eller hjälpmedel som är bäst för dig bör du alltid tala med hälso- och sjukvården. Det gäller även om du har underliggande medicinska tillstånd. Träning ska heller inte göra ont och därför är det bra att börja försiktigt.

Hitta aktiviteter för att minska ensamheten

Att ensamhet är ett problem för hälsan styrks i olika studier. Seniorer drabbas extra hårt och mår sämre om den upplevda ensamheten blir för stor. Precis som att vårda kroppen är det lika viktigt att ta hand om sin psykiska hälsa.

Seniordeal har även rabatter på resor och aktiviteter som gör det möjligt att bryta ensamheten. Det går även att hitta andra erbjudanden som riktar sig mot livsstil och nöje. Att botanisera bland erbjudanden kan bidra till att hitta nya intressen och vårda ditt sinne, vilket minskar den upplevda ensamheten.

Det går också att kontakta vårdcentralen om du mår dåligt psykiskt. Depression och ångest behöver ibland behandlas medicinskt och det är endast en läkare som kan göra bedömningen. Ångest och depression är ofta tillstånd som kommer samtidigt och inte sällan vid förluster av närstående eller med sjukdomar.