Sjukvård och hygien

För den som utbildar sig inom sjukvård är hygien en av de grundläggande kriterierna för hälsan. Att arbeta med människor som lider av hälsoproblem innebär en ständig kamp mot bakterier, virus, mögel, damm och så vidare. Det har dock inte varit en självklarhet särskilt länge – för bara något århundrade sedan var varken läkare eller sjukvårdare medvetna om hur viktigt det var med renligheten.

Hygien inom sjukvård fungerar på flera olika plan. Dels har du den “vanliga” renligheten som du uppnår genom att ha det välstädat hemma och på arbetsplatsen, dels den mer ingående hygienen som innebär steriliserande av instrument, att ha rena kläder och skyddsutrustning och att mäta kvaliteten på luften.

Håll dina omgivningar rena

Att hålla rent hemma kan verka vara enkelt men faktum är att många varken har tid eller energi för att verkligen ta i tu med att städa, putsa, svabba och torka av. Disken får gärna stå i hon över natten om du är trött på kvällen och du skjuter gärna upp dammsugningen till nästa vecka. Du vet säkert redan att det inte är särskilt bra för din hälsa, varken den fysiska eller mentala, men samtidigt hamnar städandet ganska långt ner på “att göra”-listan. Förvisso finns det små tips och knep för att hålla rent hemma men samtidigt kan det vara mycket värdefullt att skaffa professionell hemstäd som gör ett grundligt jobb. En gång i veckan, flera gånger i månaden, några timmar då och då – du väljer själv hur ofta du vill få hjälp och kommer snart upptäcka att det är värt varenda öre. Om det är något pandemin har lärt oss är det hur viktigt det är med hygien överallt, och med bra städhjälp får du mer tid över för dig själv.

Rena förhållanden för patienter

Inom sjukvården talas det om basal hygien, vilket innebär den mer djupgående formen av renlighet som omfattar vårdmaterial, kläder och utrustning. En så enkel sak som att tvätta händerna tas idag för givet men för bara 150 år sedan dog många människor inom sjukvården på grund av att läkarna inte gjorde det. Trots dagens kunskaper kämpar sjukvården fortfarande mot så kallade sjukhusbakterier som kan göra patienter svårt sjuka eller till och med få dem att avlida. Detsamma gäller även inom andra områden – ett kontor som är dammigt kan ge de anställda luftvägsinfektioner och allergier och ett restaurangkök som inte har en mycket ren miljö kan leda till matförgiftningar. Hygienen är med andra ord en angelägenhet för alla, och den börjar i hemmet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *