Att gå en sjukvårdsutbildning

Sjukvården i Sverige är en stor arbetsgivare, och det är många som väljer att läsa någon typ av sjukvårdsutbildning för att kunna arbeta på till exempel sjukhus eller vårdcentral. Några av de yrkesgrupper som i Sverige arbetar inom hälso- och sjukvården är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, tandläkare och tandsköterskor. Alla dessa yrken kräver någon typ av utbildning, och det är detta som denna text kommer att behandla.

Den svenska hälso- och sjukvården, förutom tandvård och äldrevård, är uppbyggd kring vårdcentraler och sjukhus. Till vårdcentralen kommer patienten som första anhalt. Där görs en bedömning av skadan eller sjukdomen, och mycket kan behandlas redan här. Det som inte kan behandlas på vårdcentralen skickas vidare till sjukhuset, där vården är mer specialiserad.

För att bli sjuksköterska krävs en universitetsutbildning på tre år. Sjuksköterskeprogrammet finns i många olika städer, och är ett program som har vuxit i popularitet de senaste åren. Under det gångna årets pandemi har sjuksköterskeyrket fått mycket uppmärksamhet, vilket har lett till att

fler och fler har velat utbilda sig till sjuksköterska. 2021 var det fler än någonsin som sökte till sjuksköterskeutbildningen.

Sjuksköterskeutbildningen innehåller mycket praktik på sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorgen, men den innehåller också många teoretiska moment och mycket tid framför datorn. För att undvika att få ont i axlar eller rygg är det viktigt att som student tänka på hur man sitter framför datorn. Ett bra laptopbord kan underlätta och göra att onödig smärta kan undvikas.

En undersköterska kan arbeta både på vårdcentral, på sjukhuset eller inom äldreomsorgen. Som undersköterska arbetar man ofta med omvårdnad av patienter, men kan också ansvara för andra praktiska saker omkring patienten. Undersköterskeutbildningen är en gymnasieutbildning, och många blir alltså undersköterskor redan efter studenten från omvårdnadsprogrammet. Men det går också att läsa till undersköterska

senare i livet. I många kommuner går det att läsa till undersköterska via komvux samtidigt som man arbetar inom till exempel äldreomsorgen. Ofta läser man då på halvfart, och utbildningen tar då två år.

Läkarutbildningen är en universitetsutbildning på fem och ett halvt år. Efter avslutad utbildning kommer en 18-24 månader lång AT-tjänst, då den nyexaminerade läkaren arbetar med handledning på både vårdcentraler och sjukhus. Efter avslutad AT-tjänst är man legitimerad läkare och kan påbörja en ST-tjänst för att bli specialiserad inom något område.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *