Hur behandlas håravfall inom sjukvården?

Håravfall kan komma naturligt på grund av ålder men kan även uppstå på grund av sjukdomar. En del mediciner kan också påverka håravfall. Det gäller för såväl kvinnor som män. När det kommer till håravfall kan det påverka självkänslan och därmed livskvalitén. I Sverige används flera olika metoder för att behandla glest och tunt hår. Vissa metoder lämpar sig bäst när du börjar tappa hår och andra om du har kala fläckar.

Beroende på klinik du vänder dig till kan du få hjälp med mer avancerade metoder. Två vanliga metoder är hårtransplantationer och uppstickaren PRP. PRP har blivit en populär metod då den är helt naturlig och med väldigt liten risk för biverkningar.

Vad är PRP?

PRP kallas ibland även vampyrbehandling. Metoden är en injektionsbehandling där kliniken använder tillväxthormoner som tas från patientens eget blod. Det är viktigt att du går till en klinik som har legitimerad personal. En klinik som nordichair.com med specialister. Du ska vara noga i valet av klinik, eftersom blodet ska centrifugeras och blodplasma separeras ställs det krav på kunskap. PRP är en mycket säker behandling som ger goda resultat mot håravfall och används även efter hjärttransplantationer.

Beroende på omfattning av hårförlusten kan det behövas flera behandlingar. Då ska det gå en viss tid mellan behandlingarna som bestäms i samband med konsultationen. Själva behandlingen är relativt smärtfri och tar sällan mer än 45 minuter.

Ingår PRP-behandling i ordinarie sjukvården?

PRP-behandlingar ingår sällan i den ordinarie sjukvården utan räknas till estetiska behandlingar. Därför får du i de allra flesta fall bekosta behandlingarna själv. Eftersom det är en helt naturlig behandling som är ganska enkel för seriösa kliniker är priserna inte så höga. Priset beror på hur stort område som ska behandlas och hur omfattande håravfall du har. Du kan i regel få hjälp med finansiering av behandlingen via kliniken. Att behandla håravfall kan bidra till bättre självkänsla, vilket kan vara väl värt en investering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *