Sjukvård i Sverige

Sjukvård är livsviktigt och i Sverige har vi ett bra sjukvårdssystem där många sjukhus forskar inom områden som är viktiga för vår sjukvård. Sverige räknas till en av de fjärde bästa i världen när det kommer till både forskning, sjukhusvård och primärvård. I Sverige är varje individ tryggt försäkrad om man drabbas av ohälsa eller olycka.

Vård i Sverige – en trygghet

När befolkningen i Sverige betalar skatt går hela 80 procent till hälso- och sjukvård. Pengarna fördelas mellan de olika sjukhusen och mottagningarna inom primärvården i Sverige för att kunna bedriva en säker och modern vård. Tack vare så stora satsningar inom sjukvården, kan forskning inom hälso- och sjukvården nå mer framsteg och utveckling. En del forskning finansieras även genom fonder och stipendier. På Lunds Universitet bedriver man till exempel en spännande forskning med nanopartiklar innehållande läkemedel som ska revolutionera området inom neuromedicin. Tanken är att nanopartiklarna ska ta sig till hjärnan och långsamt frisätta medicin lokalt i hjärnan. I Sverige bedriver vi även annan spännande forskning inom sjukvården där till exempel Karolinska Universitetssjukhuset tar fram nya framsteg inom mediciner, epidemiologi, DNA-forskning eller annat viktigt inom sjukvården.

Vårdförsäkran

sjukvård är en livsviktig del av samhället, kan man känna sig trygg med den sjukvårdsförsäkring man har i Sverige. Är man inte svensk medborgare, har man ändå rätt till sjukvård om något skulle inträffa och man behöver vård. Ingen ska vara utanför vårdsystemet i Sverige enligt lag. Det är viktigt att veta om att det bedrivs en trygg och säker barnsjukvård i Sverige där alla barn får den vård de behöver. Barn kan ibland inte tala för sig själva, därför är det så viktigt att man som vuxen är uppmärksam. Vård innefattar även tandvård för olika individer, gammal som ung, man eller kvinna. Tandvården har ett stort utbud av olika behandlingar och ibland kan man behöva åtgärda sina tänder. Hos tandläkaren kan man få professionella tandkronor som ger ett varaktigt resultat, eller andra viktiga åtgärder av kunniga tandläkare. Tandläkarvården går under Försäkringskassans trygga avtal som enligt olika tabeller ger tillbaka en viss procent pengar i högkostnadsgränser.

Inom primärvården kan vi även besöka vårdcentraler. Det finns många fördelar med vårdcentraler då man kan söka för lättare akuta åkommor eller få medicinska utredningar. En vårdcentralsläkare kan skicka remiss till annan specialist, beställa prover som ska tas på individen eller förskriva recept. Läkare som arbetar på en vårdcentral är allmänspecialister och kan mycket om allt. En vårdcentral kan även ha sjuksköterskor, undersköterskor eller distriktssköterskor som ibland åker ut på hembesök. För att kunna tillhöra en vårdcentral, brukar man logga in på 1177.se för att söka i en lista. Därefter kan man göra sitt vårdval och välja en vårdcentral som passar. Det går bra att byta vårdcentral när man vill, men är man nöjd är det klokt att stanna kvar då man får en mer kontinuerlig vård som är lättare att följa upp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *