Barnsjukvård

Det är inte bara vuxna som blir sjuka eller skadar sig. Även barn och ungdomar kan göra sig illa eller få sjukdomar av olika slag. Men att behandla barn är inte alltid lika lätt som att behandla en vuxen person. De kan agera olika och dessutom är det inte alltid barnet förstår att en medicinsk åtgärd görs i gott syfte, eller för att barnet ska överleva.

Att behandla barn

När man arbetar inom sjukvården och behandlar barn är det viktigt att man är extra tydlig. Man bör tala om exakt vad som kommer att hända och det är viktigt att man inte pratar över huvudet på barnet. Är det något barnet inte ska höra är det bättre att be föräldrar eller vårdnadshavare att stanna kvar medan barnet leker lite i ett lekrum så länge.

Man måste också var noga med att läsa av barnets signaler och att lyssna på barnet. Det brukar i regel vara lättare att behandla ett barn om det känner av att man faktiskt är intresserad av saker som barnet gillar.

När barnet vägrar behandling

Ibland kan det vara så att ett barn vägrar behandling. Det kanske inte går att sätta en nål, man kanske inte kan röntga barnets arm, Det kan antingen handla om smärta eller rädsla. Då kan ett alternativ vara att ge barnet lite lugnande medel inför undersökningen. Det finns i form av tabletter, flytande preparat eller stolpiller. Ibland kan också barnet sövas. Det kan också vara nödvändigt att hålla fast barnet något vid till exempel en vaccinering.

Ljug inte om smärta

Det är viktigt att man får och behåller barnets förtroende under behandlingar och undersökningar. Om barnet undrar om något kommer att göra ont, och det finns en viss risk att behandlingen kommer att smärta lite är det bättre att man talar om det än att man ljuger och säger att det inte gör ont.

Narkos och barn

Om barnet ska opereras kan det behöva sövas. Ofta sövs barnet genom narkosmedel genom en nål i armen eller handen. Ibland är det för svårt att sätta en nål, eller så upplever barnet för stort obehag. Då går det också att först söva barnet med gas. På så sätt kan man sätta nålen när barnet sover. Då märks sticket inte av alls.