Regelbunden träning är vägen till mindre vård

Samhällets kostnader för vård och omsorg ökar för varje år. Det finns flera förklaringar till denna utveckling, men en dålig kosthållning i förening med ett stillasittande liv är två faktorer som leder till att allt fler drabbas av olika välfärdssjukdomar och andra åkommor. Ett aktivt liv i förening med en god kosthållning minskar drastiskt risken för att man ska behöva söka vård. Detta är också anledningen till att staten, genom till exempel olika bidrag och avdragsrätt för friskvård, på olika sätt försöker att premiera ett aktivt liv. Det blir billigare för staten att subventionera träning i olika former eftersom detta leder till att färre människor i framtiden behöver söka vård.

Anpassad träning är nyckeln

Vi är alla olika, och vi har alla olika förutsättningar. Det är därför viktigt att du väljer en form av träning som är anpassad till just dig och dina förutsättningar. Yngre och i grunden vältränade människor kan med fördel ägna sig åt intensiv träning på gym med allt från bänkpress och tunga marklyft till intensiv boxningsträning. Är du något äldre, och dessutom inte har en bra grundfysik, kan det vara fullt tillräckligt att du med jämna mellanrum ger dig ut i naturen och vandrar.

När du ska börja träna är det en god idé att anlita någon som är specialiserad på träning och som kan lägga upp ett personligt träningsprogram till dig. Väljer du att träna på ett gym finns där personliga tränare som kan skapa ett individuellt träningsprogram och som även kan följa upp din utveckling och anpassa träningsprogrammen i takt med dina framsteg. Har du inte tillgång till ett gym finns det även möjlighet att anlita en personlig tränare online, om du inte kan finna någon som är verksam i närheten av där du är bosatt.

Mer träning, mindre vård

Mer träning är något som är till godo för oss alla. Forskning visar att den som tränar regelbundet mår bättre, är mindre sjuk, presterar bättre på sin arbetsplats och är även generellt trevligare mot sin omgivning. Att fler tränar skapar dessutom fler arbetstillfällen i form av till exempel gympersonal, personliga tränare och olika friskvårdscentrum. Det är helt enkelt en bra affär för de flesta av oss om vi alla kan försöka att träna lite mer.

Samhället och sjukvården är dessutom de stora vinnarna om vi får en mer aktiv befolkning. Mer träning leder till att färre personer behöver söka vård för sjukdomar och åkommor som enkelt kan undvikas med hjälp av regelbunden träning. I stället kan sjukvården använda sina resurser där de verkligen behövs och kan göra skillnad.