Sjukvård – en livsviktig del av samhället

Sjukvården är ett samhällssystem som med olika vårdande enheter tar hand om sjuka och skadade. Man kan bedriva sjukvård i privat regi eller via kommun och landsting. Sjukvård är viktigt för oss alla om olyckan är framme, vi blir sjuka tillfälligt eller kroniskt eller behöver behandling och operation.

Varför är sjukvård viktigt?

Utan sjukvård skulle vi ha många fler sjukdomar och dödsfall. Medellivslängden skulle minska och många skulle få lida i onödan. I Sverige har vi ett välfungerande och etablerat sjukvårdssystem med både privata och landstingsstyrda enheter. Enligt en stor rapport över 16 OECD-länder har man år 2018 kommit fram till att Sverige har bäst sjukvård och resurser. Många av de privata mottagningarna och sjukhusen är anslutna till landstinget och då gäller samma patienttaxa. Om man inte har råd att söka vård, finns det ekonomisk hjälp att få då alla i Sverige ska ha rätt till sjukvård. En välfungerande sjukvård gör att vi kan känna oss trygga och hamna i rätta händer om olyckan eller sjukdomen är framme. Precis som med sjukvården i Sverige finns det andra viktiga instanser i samhället. När någon närstående går bort behöver vi få stöd och hjälp i både sorgearbete och allt det praktiska som ska anordnas inför en begravning. Bor man i Malmöområdet kan man med fördel anlita en begravningsbyrå i Malmö med en fullgod service och stöd i allt praktiskt kring en begravning.

Privata vårdaktörer

I Sverige ser vi en trend av allt fler privata vårdaktörer. Många privata mottagningar och sjukhus kan tillhandahålla samma vård som landstingets sjukhus och mottagningar. Som patient får vi fördelen att ha en större valfrihet inom vårdval och en del privata vårdaktörer kan erbjuda fler tjänster och större utbud. Inom vissa privata vårdinrättningar kan personalen även få mer frihet att påverka sin arbetsmiljö och löner. Mycket beror på hur vårdinrättningen är utformad, koncept, dess resurser, ekonomiska bild och vinster.

Vi kan vara stolta med att vi har en hög kvalitet och trygg vård i Sverige. År 2017 kom man fram till att Sveriges sjukvård är den fjärde bästa i världen och vi bedriver världsledande forskning på bland annat Karolinska Universitetssjukhuset. En trygg vård och en ständig utveckling inom både medicin och medicinteknik gör Sveriges vård unik.