skip to Main Content

Bättre hälsa som senior

Alla behöver ibland vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp med olika behandlingar eller vård vid sjukdom. Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag att nationellt ansvara för folkhälsofrågor och har olika rekommendationer för att förebygga behov av sjukvård. I…

Read More
Back To Top